Sık Sorulan Sorular

Psikoterapi Nedir? Bilişsel-Davranışçı Terapi Nedir? Klinik Psikolog Kimdir? Psikiyatrist ve Klinik Psikolog Arasındaki Farklar Nelerdir? vb.

“Dağların düz ova haline getirilmesi, çukurlarında doldurulmasıdır.”

Anonim

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi kavramı, Amerikan Psikoloji Birliği’nin tanımlamasına göre,  bilimsel yöntemler ile işe yaradığı kanıtlanmış teknik ve prosedürler kullanarak daha mutlu, verimli ve sağlıklı bir hayata ulaşmanıza yardımcı olan bir süreçtir.

Bir başka deyişle kanıta dayalı yöntemlerle yaşam yolculuğunuzda size farkındalık kazandıran, verimli ve sağlıklı değişim sürecidir. Size bu süreçte eşlik eden terapistin yardımıyla, yaşadığınız sıkıntılarla baş etme becerinizin geliştirilebilmesidir.

“Sen düşünceden ibaretsin,

Geriye kalan et ve kemiksin.

Gül düşünürsen, gülistan olursun.

 Diken düşünürsen, dikenlik olursun.” 

Mevlana

Bilişsel-Davranışçı Terapi Nedir?

İnsanı diğer canlılardan ayırt edici özelliği, düşünme veya düşündüğünü düşünebilme yeteneğidir. İnsan psikolojisinde bu önemli özelliğin vurgulanışı, çok eksilere, antik yunan felsefesine dek uzanmaktadır.

“İnsanlara rahatsızlık veren şeyler, olayların kendisi değil, bu olaylara getirdikleri bakış açısıdır”

Epiktetos

Bilişsel-Davranışçı Terapi, ruhsal rahatsızlıkların kavramlaştırılmasında ve tedavisinde düşünceye merkezi bir rol vermektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi bilişsel ve davranışçı psikoloji kuramlarına dayalı bir psikoterapi ekolüdür. BDT’nin terapötik etkililiği çok sayıda bilimsel çalışma tarafından ortaya konmuştur. İnsan psikolojisini  biliş, duygu ve davranış çerçevesinde incelemektedir. BDT’nin amacı danışanların güncel sorunlarını çözmenin yanı sıra danışanlara yaşam boyunca karşılaşılabilecek sorunları çözmeye yönelik becerileri öğretmektir.

Psikiyatrist ile Klinik Psikolog arasındaki farklar nelerdir?

Psikiyatrist

Ruhsal rahatsızlıkların önlenmesi, tanınması, tedavi edilmesinde ve rehabilitasyonunda çalışan tıp fakültesi mezunu psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimdir.

Tıbbi süreçleri değerlendirerek psikiyatrik tablolara ilişkin ayırıcı tanı yapmak, tanı koymak, tedaviyi planlamak, ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinin yanı sıra, uygun görülen psikoterapiyi uygulamak ve/veya yönlendirmek psikiyatri uzmanlarının sorumluluğu ve yetkisi içindedir. Daha çok biyolojik boyutuyla ilgilenmektedir. Ülkemizde hastane koşullarında hastaya psikoterapi uygulanabilmesi için belirli bir zaman ayrılması gerekmektedir.(Hasta görme süresi kısıtlı)

Psikolog/Klinik Psikolog 

*Psikolog:  4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olmuş kişilere psikolog denilmektedir.

Klinik Psikolog: Psikoloji lisans eğitiminin ardından, klinik psikoloji üzerine yüksek lisans/doktora yapmış psikologlara denilmektedir. Klinik psikologlar hasta görüşmesine dayalı uygulamalı klinik eğitim, süpervizyon veya yapılandırılmış standardize psikoterapi eğitimi almaktadır. Klinik ortamlarda psikopatolojik durumlarının tedavisinde psikoterapi uygulama yetkinliği vardır.

UYARI !

Birçok meslek gruplarında olduğu gibi ruh sağlığı alanında da kötü niyetli/suistimal eden kişiler olabilmektedir. Sizlerde psikolojik destek ve psikoterapi hizmeti aldığınız kişilerin diplomasını sorabilirsiniz. Sormak sizin en doğal hakkınızdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir