Sık Sorulan Sorular

Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım Nedir?

“Sen düşünceden ibaretsin,

Geriye kalan et ve kemiksin.

Gül düşünürsen, gülistan olursun.

 Diken düşünürsen, dikenlik olursun.” 

Mevlana

İnsanı diğer canlılardan ayırt edici özelliği, düşünme veya düşündüğünü düşünebilme yeteneğidir. İnsan psikolojisinde bu önemli özelliğin vurgulanışı, çok eksilere, antik yunan felsefesine dek uzanmaktadır.

“İnsanlara rahatsızlık veren şeyler, olayların kendisi değil, bu olaylara getirdikleri bakış açısıdır”

Epiktetos

Bilişsel-Davranışçı Terapi, ruhsal rahatsızlıkların kavramlaştırılmasında ve çözümlenmesinde düşünceyi merkezi bir rol vermektedir. Bilişsel Davranışçı yaklaşım bilişsel ve davranışçı psikoloji kuramlarına dayalı bir psikoterapi ekolüdür. BDT’nin terapötik etkililiği çok sayıda bilimsel çalışma tarafından ortaya konmuştur. İnsan psikolojisini  biliş, duygu ve davranış çerçevesinde incelemektedir. BDT’nin amacı danışanların güncel sorunlarını çözmenin yanı sıra danışanlara yaşam boyunca karşılaşılabilecek sorunları çözmeye yönelik becerileri öğretmektir.

UYARI !

Birçok meslek gruplarında olduğu gibi ruh sağlığı alanında da kötü niyetli/suistimal eden kişiler olabilmektedir. Sizlerde psikolojik destek ve psikoterapi hizmeti aldığınız kişilerin diplomasını sorabilirsiniz. Sormak sizin en doğal hakkınızdır.