Hizmetlerimiz

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Danışmanlık Hizmeti
Mo Psikoloji’nin 3-18 yaş arası çocuk, ergen ve ailelerine yönelik uzman klinik psikologlar tarafından danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Çocuk ve ergenlerin her şeyden önce bedenen ve ruhsal olarak sağlıklı ve mutlu olmalarını önemsiyoruz. Çocuk veya ergenin yaşadığı sorunların tanımlanması ve bu sorunların çocuk ve ergende bıraktığı olumsuz etkilerini belirleyip, danışmanlık sürecinin başlatılması hedeflenmektedir.
Hafta içi her gün 08:30-20:00 arası/Hafta sonu sadece cumartesi 8:30-20:00 arasında hizmet verilmekte olup randevu alınması gerekmektedir.

Çalışma alanlarına örnekler:
• Bireysel sorunlar
• Aile içi ilişki ve iletişim sorunları
• Okula hazırlık süreci ve uyum sorunları
• Okul fobisi ve okula uyum sağlayamama ile ilgili sorunlar
• Arkadaş ilişkileri ile ilgili sorunlar
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
• Depresyon, mutsuzluk, kaygı ve korkular
• Alt ıslatma-alt kaçırma ve tuvalet eğitimi
• Davranış sorunları, öfke kontrolü
• Travma
• Özgül öğrenme güçlüğü
• Yas ve kayıp
• Boşanma dönemi ve sonrasında sorunlar
• Disiplin, sınır ve kural koyma
• Bilgisayar-internet bağımlılığı
• Madde kullanımı
• Ebeveynlere çocuklarına rehberlik edip yönlendirme yapabilmeleri için gerekli olan farkındalığı kazandırmak

Yetişkinlere Yönelik Bireysel Danışmanlık Hizmeti
MO Psikoloji’nin yetişkinlere yönelik bireysel danışmanlık hizmeti, uzman klinik psikologlarımız tarafından verilmektedir.

Çalışma alanlarına örnekler:
• Öfke patlamaları, saldırganlık, çökkün duygudurum, iştahsızlık veya aşırı yeme hali, uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma, isteksizlik, öncesinde zevk veren etkinliklerden artık zevk alamama, bitkinlik, yorgunluk, hareketlerde yavaşlama, değersizlik ve suçluluk duyguları, yalnızlık, düşünmede ve odaklanmakta güçlük çekme, kararsızlık
• Genel korku, kaygı ve kaçınma durumları, ayrılıklarda zorlanma, hastalanma korkusu, toplumsal durumlarda yaşanan korku ve kaygı, panik durumlar, yineleyici ve sürekli düşünceler ve davranışlar, dış görünümle ilgili kaygılar
• İlişkisel problemler, iletişim problemleri, akademik zorluklar, uyum problemleri, kayıp ve yas, travma, şiddet, istismar, kişisel gelişim ve olgunlaşma vb.

Çift-Ailelere Yönelik Danışmanlık Hizmeti

Ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek, bireylerin aile içi ilişkileri, cinsel sorunları, toplumsal yaşama uyumları ve ailenin her türlü işlevinin yerine getirilmesiyle ilgili sorunları önleme ve çözme kapasitelerini geliştirmek amacıyla sunulan hizmettir.

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal firmaların çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik iş verimliliğini ve iş doyumunu arttırmaya yönelik çalışmalar, iş alım süreçlerinde değerlendirme aşamasında destek sağlamak amacıyla sunulan hizmettir.

Eğitim ve Seminer

Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

0546 893 42 24